ÜCRETSİZ

ÖZEL EĞİTİM & SERVİS

Eğitimlerimiz

Yeni Biz Bize Özel Eğitim Merkezi MEB onaylı programlar ile eğitim vermektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Merkezimizde uygulanan fizyoterapi programları; dünyada pediatrik rehabilitasyon alanında en çok uygulanan ‘Bobath Konsepti’ ve ‘Duyu Bütünleme Terapisi’ programlarından oluşmaktadır.

Seanslar klasik-kalıplaşmış egzersiz yaklaşımlarıyla değil, çocuğun ilgi alanlarını değerlendirdikten sonra egzersizi oyunla bütünleştirerek yapılmaktadır. Merkezimizde çocuklara egzersiz yaptıklarının farkına vardırmadan egzersiz yaptırmak programımızın temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

 • Bobath- top egzersizleri,
 • Dil, dudak, çene kaslarına yapılan yeme, yutma egzesizleri,
 • Denge ve koordinasyon egzersizleri,
 • Endurans egzersizleri,
 • Hotback-Coldback uygulamaları,
 • Normal gelişim egzersizleri (sürünme, emekleme vb…)
 • Zayıf kaslara kuvvetlendirme egzersizleri,
 • Spastik kaslara germe ve gevşeme egzersizleri,
 • Kas-eklem sertliğine yönelik ortez-cihaz kullanım eğitimi,
 • Anormal reflekslerin yok edilmesine yönelik egzersizler,
 • Solunum ve postür egzersizleri,
 • Kurşun ağırlık ve therabantlarla dirençli egzersizler,
 • Günlük yaşamda normal aktivitelerin yapılmasına yönelik egzersizler,
 • Propriosepsiyon, vestibular, taktil gelişim egzesizleri gibi çalışmalar; uygun seçimler ve sıralarla fizyoterapi programına dahil edilmektedir.
Zihinsel Engelli Bireyler Eğitim ve Destek Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumumuzda MEB onaylı “Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu engel programında zihin yetersizliğine sahip bireyler ile Down Sendromu, Angelman gibi tanılarla özel eğitime ihtiyacı olan bireyler de destek eğitim almaktadır.

Zihin yetersizliğine sahip bireylerin öz bakım becerileri, kavram bilgisi ve günlük yaşam becerileri gibi her türlü gereksinimlerini en kaliteli şekilde karşılamak için destekleyici ek programlar ve hizmetler de sağlıyoruz.
Bu ek hizmetler:

 • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
 • Erken özel eğitim ve aile eğitimi
 • Gereksinim duyan çocuklara yönelik fizyoterapi
 • Sosyal etkinlikler
 • Aile eğitimi ve psikolojik danışmanlık hizmeti
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir.

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim Programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim Programlarıyla Bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortam erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, Tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim Programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dahil olduktan sonra da düzeyine/tanısına uygun destek eğitim Programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, çocukluğun Dezintegratif bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim Programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir Özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim Programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü

 

Birçok insanda görülebilen Özel Öğrenme Güçlüğü;

Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte konuşması gecikmiş çocukların da Özel Öğrenme Güçlüğü ile baş başa olduğunu biliyor muydunuz?

Çocukların okul öncesi ve okul dönemlerinde belirgin olarak ortaya çıkar ve belirtilerini hissetmeye başlarsınız.

Doktorunuzun bu teşhisi koyması ile birlikte tedavi almaya başlamanız gerekir ve bu tedavilerin en önemli ayağı ise eğitimdir. Sabır gerektiren bir dönem sizi bekler.

Çözülemeyecek bir sorun olmayan Özel Öğrenme Güçlüğünün tedavisi için eğitim almaya maddi gücünüz el vermiyor olabilir.

Kurumumuzda yapılacak olan eğitimlerimiz ise devlet tarafından desteklenmektir. Sizlerin sağlığı için çıkılmış bu yolda eğitimlerden ücret alınmaması ile ulaşım imkanları da sağlanmakta ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulmaktadır.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programları
İşitme Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programları

Birçok insanda görülebilen İşitme Kaybı Programları;

Duyma yetisini tamamen ya da kısmen kaybetmiş kişilere yönelik yapılan programlardır. Genelde insan kulağının, iletişimdeki sesleri (konuşmaları) algılama özelliği vardır.

Fakat kulağımız bazen duyma görevini yeterince yerine getiremez hale gelir. Bu duruma ise işitme kaybıdenilmektedir.

İşitme kaybının nedenleri: Doğum öncesi nedenler, doğum anı nedenleri, doğum sonrası nedenleri şeklinde şekilde olur.

Birçoğumuz da var olan işitme engeli, çocuklarda daha çabuk fark edilirken yetişkinler de hemen farkına varılamayabilir. Bunun için ölçüm yaptırmamız gerekir.

Odyometre cihazında ölçüm yapılırken kulağımıza belirli frekansta sesler verilir. Kişinin herhangi bir frekansta, verilen sesi işitmemesi durumunda işitme engeli olduğu ortaya çıkar.

Bu durumda işitme kaybı tanısı konulan kişilere çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır ve kendilerini ifade etmesi için eğitim aldırılması gerekir. Bu tedavi için eğitim almaya maddi gücünüz el vermiyor olabilir.

Bu durum göz önüne alınarak kurumumuzda yapılacak olan eğitimlerimiz ise tamamen devlet tarafından desteklenmektir. Sizlerin sağlığı için çıkılmış bu yolda eğitimlerden ücret alınmaması ile ulaşım imkânları da sağlanmakta ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulmaktadır.

Altıncı His Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı “İşitme Engelli Bireyleri Destek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu program ve destekleyici ek programlar sayesinde işitme engelli bireylerin çocuğun bireysel dil ve iletişim gereksinimlerini belirleyerek onlar için bireyselleştirilmiş ve kaliteli eğitimler sağlıyoruz.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programından yaralanabilecek gruplar;

 1. Kulak arkası cihaz kullanan işitme engelli bireyler
 2. Koklear implant kullanan işitme engelli bireyler

Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ücretsiz Özel Eğitim & Servis

Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ücretsiz Özel Eğitim & Servis

Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ücretsiz Özel Eğitim & Servis

Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ücretsiz Özel Eğitim & Servis

Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ücretsiz Özel Eğitim & Servis

Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ücretsiz Özel Eğitim & Servis

HAKKIMIZDA

yenibizbizeozelegitimverehabilitasyonmerkezi.com Özel gereksinimli çocukların bağımsız, üretken ve toplumda aktif katılımcı olmaları yolunda destek vermektir.

Birçok insanda görülebilen Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm);

Yaygın gelişimsel bozukluklar (Otizm) sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesiyle oluşan, çeşitli sorunları barındıran ve beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik tanılardır.

 Devamını Oku

Bireysel özel eğitim; çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Kurumumuza çocuk ilk başvurduğunda ailesi ile görüşmesi yapılarak aileden alınan bilgiler doğrultusunda ve uzman kadromuzun yaptığı değerlendirmelerden sonra gereken eğitim programına yerleştirilir. Aileye çocukla ilgili gereken bilgiler verilir.

Devam eden eğitiminin her aşamasında aile ile iş birliği yapılarak gereken bilgilendirmelerde bulunulur.

Evde – okulda herhangi bir sorun olduğunda sorunun çözümüne yönelik hizmetlerimiz anında verilmektedir.

Ayrıca okul çocukları için öğretmen ve okul rehber öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak ortak program izlenmektedir.

Çocuğun davranışsal problemlerine yönelik olarak da gereken eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Misyon & Vizyon

Vizyonumuz;

Verdiğimiz eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile daima ilklerin içinde yer almayı, yurt içinde ve yurt dışında bulunan ilgili kurumların benimsediği yeni uygulamaları takip ederek gelişimine katkıda bulunmayı, kurum binası, çalışanları ve çalışma prensipleri ile yalnız Kahramanmaraş’ın değil tüm Türkiye’nin kalite simgesi olmayı hedefleyen bir eğitim kurumuyuz.

Misyonumuz;

Çağdaş eğitim anlayışı gereği ‘bireyi merkez alan’ eğitim modelini uygulayan, verilen eğitimin kalıcı ve farklı ortamlarda uygulanabilir olması için eğitim yöntem ve tekniklerini ailelerle paylaşan, engellilerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve istihdamı için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile ortak çalışmalar yapan, alanında uzman kişilerle personeline sürekli hizmet içi eğitim veren, engelli haklarına saygılı, yenilikçi, dinamik ve sürekli kendini geliştiren alanında öncü bir kuruluşuz.

Kalite Politikamız;

Özel eğitim merkezimizde çalışmaktan mutluluk duyan, güler yüzlü, özel eğitim yeterliliklerine sahip, özel eğitim uygulamaları yapan, deneyimli eğitim kadromuzla hizmet vermek. Ailelerimizin ve çocuklarının evde okulda ve toplumun diğer kesimlerinde yaşamış oldukları problemleri belirleyerek, problemlerin üstesinden gelebilmek için hazırladığımız bireysel eğitim plan ve programını uygulayarak sorunlarına çözüm bulmak. Ülkemizdeki ve dünya’da ki özel eğitim ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek özel eğitim alanında en iyi eğitim veren kurum olmaktır.. 

Adres

Bahçelievler mahallesi 9006 sokak No: 5 46080 Kahramanmaraş Merkez/

 

Okul Saatleri

Pazartesi  08:00–17:45
Salı 08:00–17:45
Çarşamba 08:00–17:45
Perşembe 08:00–17:45
Cuma 08:00–17:45
Cumartesi 08:00–17:45
Pazar – Kapalı

Telefon& Email

Özel Yeni Biz Bize Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

(0344) 232 20 05 / (0530) 171 72 28

 chas_801@hotmail.com

 

Kurucu

” Yeni Biz Bİze Özel Eğitim Kuruculuğunu üstlerek şehrimizde ve diğer bölgelerimizde özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimlerimizde profesyonelliğimizi ve vizyonumuzu daime bir adım önde hedefleyerek ilerlemekteyiz

Mehmet Yaşar GÖK

Kurucu

Ön Kayıt Formu

Ücretsiz Değerlendirme ve Bilgi Başvuru Formu

9 + 11 =

Öğrenci

Ders Dışı Etkinlikler

Kurs

YIL Tecrübesi ile

Yeni Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Adres: Bahçelievler mahallesi 9006 sokak No: 5 46080 Kahramanmaraş

Telephone: (0344) 232 20 05 / (0530) 171 72 28

Email:  chas_801@hotmail.com